Malarstwo polskie
Wac³aw W±sowicz
"Portret ¿ony", 1928, olej na p³ótnie, 93 x 73 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret ¿ony
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA