Malarstwo polskie
Dominik Wo¼niak
"Trzy Gracje", olej na p³ótnie, 200 x 143 cm, na sprzeda¿

Obraz NA SPRZEDA¯ - kontakt galeria.artyzm@gmail.com

Trzy Gracje
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA