Malarstwo polskie
El¿bieta Mozyro
"Déjà vu", 2014, olej na p³ótnie, 50 x 60 cm, na sprzeda¿

Obraz NA SPRZEDA¯ - kontakt galeria.artyzm@gmail.com

Déjà vu
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA