Malarstwo polskie
Jan Szancenbach
"Jesienna przeja¿d¿ka", olej na p³ótnie, 64 x 76,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Jesienna przeja¿d¿ka
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA