Malarstwo polskie
El¿bieta Mozyro
"¦wiat u jej stóp", 2014, olej na p³ótnie, 80 x 100 cm, w³asno¶æ prywatna

¦wiat u jej stóp
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA