Malarstwo polskie
Czes³aw Wasilewski
"Sanna, powrót z polowania", ok. 1930, olej na p³ótnie, 51,7 x 73 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Sanna, powrót z polowania
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA