Malarstwo polskie
W³adys³aw Jahl
"Pejza¿ z Faviéres", przed 1931, olej na p³ótnie, 27,3 x 46 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Pejza¿ z Faviéres
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA