Malarstwo polskie
Józef Mehoffer
"Droga Krzyżowa - Ukrzyżowanie", 1923-24,karton do witraża w oknie kaplicy ¦więtokrzyskiej przy katedrze na Wawelu, akwarela na papierze na płótnie, 363 x 223 cm, Muzeum Narodowe, Kraków

¬ródło: Zeńczak, Anna; Wapiennik-Kossowicz, Joanna, „Józef Mehoffer – Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie”, Bosz, Olszanica 2006, ISBN 83-89747-33-2

Droga Krzyżowa - Ukrzyżowanie
SKLEP