Malarstwo polskie
Joachim Weingart
"Dire la vérité", olej, gwasz, o³ówek na tekturze, 55,5 x 45 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Boisgirard

ZOBACZ HISTORIÊ SPRZEDA¯Y OBRAZU

Dire la vérité
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA