Malarstwo polskie
Wincenty Wodzinowski
"Pejza¿ podgórski", 1939 (?), olej na tekturze, 48 x 68,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Dom Aukcyjny AGRA-ART

Pejza¿ podgórski
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA