Malarstwo polskie
Feliks Topolski
"Rond Point des Champs Elysées", piórko, tusz, 25 x 23 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Bonhams

ZOBACZ HISTORIÊ SPRZEDA¯Y OBRAZU

Rond Point des Champs Elysées
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA