Malarstwo polskie
Mela Muter (Maria Melania Mutermilch)
"Rue de la Miséricorde w Saint Tropez", akwarela na papierze, 44 x 33,5 cm, w³asno¶æ prywatna

¬ród³o: Ader

ZOBACZ HISTORIÊ SPRZEDA¯Y OBRAZU

Rue de la Miséricorde w Saint Tropez
SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA