Jan III Sobieski

Jan III Sobieski Jan III Sobieski (1629-1696). Kolejny wybór padł także na "Piasta", jednakże tym razem człowieka sprawdzonego i bardzo popularnego. Sobieski był hetmanem wielkim, wybitnym wodzem i organizatorem wojska. Żonaty był z Marią Kazimierą d'Arquien, która miała duże ambicje polityczne. Listy króla do - jak ją nazywał - Marysieńki są pomnikiem języka polskiego z tamtych lat. Król prowadził początkowo politykę zbliżenia z Francją, później jednak - co często bywa krytykowane - wszedł w sojusz z Habsburgami. Największym i najgłośniejszym jego czynem była odsiecz Wiednia oblężonego w 1683 r. przez Turków, gdzie odniósł świetne zwycięstwo nad armią wielkiego wezyra Kara Mustafy. [malarstwo]