Jan Olbracht

Jan Olbracht Jan Olbracht (1459-1501). Syn Kazimierza Jagiellończyka. Królem został w 1492 r. Panował w Polsce, na Litwie rządy wielkoksiążęce sprawował jego brat Aleksander. Przeprowadzał reformy wzmacniające pozycje szlachty. Statut piotrkowski wydany w 1496 r. zastrzegał wyłącznie dla szlachty dostęp do wyższych dostojeństw kościelnych, zabronił mieszczanom nabywania dóbr ziemskich, ograniczał swobodę ruchów chłopa. W polityce zagranicznej koncentrował się na sprawach tureckich, chciał poprawić sytuację Polski poprzez kontrolowanie księstw naddunajskich. W 1497 r. podjął wyprawę przeciwko Turcji, która zakończyła się klęską. [malarstwo]

Reklama
','
','
| ','
'); ?>