ENGLISH VERSION


SZTUKA POLSKA

Mieszko I
Bolesław Chrobry
Mieszko II
Kazimierz I Odnowiciel
Bolesław II ¦miały
Władysław I Herman
Bolesław III Krzywousty
Władysław II Wygnaniec
Bolesław IV Kędzierzawy
Mieszko III Stary
Kazimierz II Sprawiedliwy
Władysław Laskonogi
Leszek Biały
Henryk I Brodaty
Bolesław V Wstydliwy
Leszek Czarny
Przemysł II
Wacław II
Władysław Łokietek
Kazimierz III Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Stefan Batory
Zygmunt III Waza
Władysław IV
Jan Kazimierz
Michał Korybut Wi¶niowiecki
Jan III Sobieski
August II Mocny
Stanisław Leszczyński
August III
Stanisław August Poniatowski

SLAJDY

O poczcie...

Reklama
','
','
| ','
'); ?>