Jan Matejko - Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem jest najwybitniejszym (i największym rozmiarami) dziełem Matejki i polskiego malarstwa historycznego. Obraz ten nie ma analogii w europejskim malarstwie historycznym XIX wieku. [*]

BITWA POD GRUNWALDEM

W 1878 r. powstał następny obraz ku pokrzepieniu serc Polaków - Bitwa pod Grunwaldem. Przypominał on wielkie wydarzenie historyczne, jakim było rozbicie potęgi krzyżackiej. Na wybór tematu niewątpliwie miała wpływ klęska Francji w wojnie francusko-pruskiej i zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus.

Markward von Salzbach (fragment 1)
Wielki mistrz zakonu (fragment 2)
Witold, wielki książę litewski (fragment 3)
Zawisza Czarny (fragment 4)

15 lipca 1410 r. na polach Grunwaldu wojska polskie, litewskie i ruskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły rozgromiły siły krzyżackie. Niemiecki zakon rycerski, potocznie w Polsce nazywany Krzyżakami, a w Niemczech Zakonem Niemieckim, prowadził politykę podboju ziem polskich i litewskich. Matejko malował Grunwald przez trzy lata. Płótno sprowadził z Francji. Utkane było bez szwów w jedną, wielką płachtę o rozmiarach 997 cm x 426 cm. Jest to niewątpliwie największy obraz Artysty. Uważany jest za arcydzieło malarstwa batalistycznego. Przedstawia jakby przekrój walki, w której kłębią się ogromne ilości ciał ludzi i koni. Walka się toczy na śmierć i życie. W tej gmatwaninie zwraca uwagę scena śmierci wielkiego mistrza krzyżackiego Ulryka von Jungingena, atakowanego przez dwóch młodych wojów litewskich. Drugą równorzędną postacią jest pędzący na koniu, z mieczem w uniesionej dłoni, wielki książę litewski - Witold. Scena bitwy została przedstawiona z ogromnym dynamizmem, ale także z wielką dbałością o każdy najdrobniejszy szczegół.
28 września 1878 r. otwarto wystawę obrazu Bitwy pod Grunwaldem. Tłumy przychodziły ogromne. Wystawa Grunwaldu w Krakowie przyniosła ponad trzy tysiące złotych reńskich zysku, co na owe czasy było znaczną sumą. Jak pisała ówczesna prasa, tłumy były na obrazie i tłumy przed obrazem, a Matejko w dowód największego uznania i szacunku otrzymał od Rady Miasta symboliczne berło sztuki
W kwietniu 1882 r. Artysta ukończył swój następny obraz ku pokrzepieniu serc - Hołd pruski.
[*]


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA