Polish Painting Masterpieces
Wladyslaw Slewinski
"Still Life with a Silver Bowl and Fruit", c. 1907, oil on canvas, 46 x 56.6 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Still Life with a Silver Bowl and Fruit
STORE