Polish Painting Masterpieces
Jan Stanislawski
"Santa Maria della Salute in Venice", oil on cardboard, 16 x 22 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Santa Maria della Salute in Venice
STORE