Polish Painting Masterpieces
Julian Falat
"Snow", 1907, oil on canvas, 55 x 142 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Snow
STORE