Polish Painting Masterpieces
Andrzej Pronaszko
"Still Life", c. 1939, oil on canvas, 142 x 76.25 cm, Polish Museum of America, Chicago, IL

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Still Life
STORE