Polish Painting Masterpieces
Zygmunt Radnicki
"Still Life with a Bowl, Carafe and Fruit", 1939, oil on canvas, 52 x 68.5 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Still Life with a Bowl, Carafe and Fruit
STORE