Polish Painting Masterpieces
Jan Cybis
"Gladioli in White Teapot", 1962, oil on canvas, 63.75 x 48.75 cm, Polish Museum of America, Chicago, IL

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Gladioli in White Teapot
STORE