Polish Painting Masterpieces
Czeslaw Rzepinski
"Red Horse", 1938, oil on canvas, 58.75 x 71.25 cm, Polish Museum of America, Chicago, IL

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Red Horse
STORE