Polish Painting Masterpieces
Jerzy Fedkowicz
"Anemones", 1950, oil on canvas, 56.25 x 47.5 cm, Polish Museum of America, Chicago, IL

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Anemones
STORE