Polish Painting Masterpieces
Ferdynand Ruszczyc
"Exiles", 1902, oil on canvas, 88 x 169 cm, Lithuanian Museum of Art, Vilnius, Lithuania

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Exiles
STORE