Polish Painting Masterpieces
Ferdynand Ruszczyc
"Emptiness - Old Nest", 1901, oil on canvas, 89 x 112 cm, Lithuanian Museum of Art, Vilnius, Lithuania

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Emptiness - Old Nest
STORE