Polish Painting Masterpieces
Pantaleon Szyndler
"Eve (Temptation)", 1889, oil on canvas, 212 x 118 cm, National Museum, Warsaw

Source: Kokoska, Barbara, „ Akt w malarstwie polskim”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 978-83-7447-086-5

Eve (Temptation)
STORE