Polish Painting Masterpieces
Wojciech Gerson
"The Rest", 1895, oil on canvas, 143 x 195 cm, National Museum, Warsaw

Source: Kokoska, Barbara, „ Akt w malarstwie polskim”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 978-83-7447-086-5

Rest
STORE