Polish Painting Masterpieces
Leon Kaufmann (Kamir)
"Night Owl", 1902, oil on canvas, 54.7 x 38 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Night Owl
STORE