Polish Painting Masterpieces
Jozef Chelmonski
"Troika", 1880, oil on canvas, 70.5 x 152 cm, Silesian Museum, Katowice

Troika
STORE
POLISH VERSION | GALLERY