Polish Painting Masterpieces
Konrad Winkler
"Castle in Ojcow", c. 1939, oil on canvas, 50 x 62.5cm, Polish Museum of America, Chicago, IL

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Castle in Ojcow
STORE