Polish Painting Masterpieces
Andrzej Pronaszko
"Self-Portrait", 1910, oil on canvas, 68 x 58 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Self-Portrait
STORE