Polish Painting Masterpieces
Kazimierz Sichulski
"Orphans", 1906, oil on canvas, 99.5 x 99 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

Orphans
STORE