Polish Painting Masterpieces
Ludwik de Laveaux
"To Town Market", 1889, oil on canvas, 56 x 46 cm, Lviv Art Gallery, Lviv, Ukraine

Source: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania, „Malarstwo polskie w zbiorach za granica”, Kluszczynski, Krakow, ISBN 83-88080-85-7

To Town Market
STORE