Polish Painting Masterpieces
Karol Bak
"Prima Mobilia XXXVI", 2012, oil on panel, 22 x 60 cm, private collection

Prima Mobilia XXXVI
STORE
POLISH VERSION | GALLERY