Polish Painting Masterpieces
Karol Bak
"Prima Mobilia XXXI", 2012, oil on canvas, 30 x 40 cm, private collection

Prima Mobilia XXXI
STORE
POLISH VERSION | GALLERY