Polish Painting Masterpieces
Katarzyna Koltan
"Ligia", 2014, egg tempera on panel, 80 x 80 cm, private collection

Ligia
STORE
POLISH VERSION | GALLERY