Edward Mateusz Romer
(1848 - 1900)

Dwoje je¼d¼ców    

"Dwoje je¼d¼ców", 1872, olej na p³ótnie, 103 x 73 cm, Muzeum Au¹ra, Szawle, Litwa (Æmud¼)


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓ£CZESNYCH NA SPRZEDAÆ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓ£CZESNYCH NA SPRZEDAÆ