Józef Pankiewicz.........(5)
(Lublin 29 listopada 1866 - La Ciotat, Francja 4 lipca 1940)
Był w 1884-85 uczniem W. Gersona i A. Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 1885-86 studiował w Akademii petersburskiej, w 1889 był w Paryżu, 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie. Początkowo malował pod wpływem A. Gierymskiego realistyczne sceny rodzajowe. Zapoznawszy się w Paryżu z dziełami impresjonistów, wprowadzał w swych obrazach rozjaśnioną gamę barwną i efekty fakturalne, przechodząc w końcu do czysto impresjonistycznych pejzaży. W pewnym okresie ulegał wpływowi symbolizmu, tworząc nastrojowe nokturny i subtelne portrety. Później korzystał z doświadczeń fowistów i kubistów, nawiązywał też do tendencji klasycyzujących w sztuce europejskiej. Przy różnorodności poszukiwań tworzył dzieła harmonijne, oparte przede wszystkim na kolorze, będące wynikiem połączenia wrażliwości malarskiej z dużą kulturą i wiedzą teoretyczną. Utalentowany grafik, miał wybitne osiągnięcia w akwaforcie. W 1906-13 i od 1923 był profesorem Akademii krakowskiej; 1925-37 kierował filią Akademii w Paryżu. Jego liczni uczniowie, skupieni w tzw. Komitecie Paryskim (stąd kapiści, od skrótu KP), przyczynili się do ukształtowania postimpresjonistycznego koloryzmu w Polsce. [*]

Fragment z Powązek w Dniu Zadusznym (Dzień Zaduszny na Powązkach w Warszawie) Chłopi przed kościołem (Przed kościołem) Żyd z koszem (Żyd tragarz)

"Fragment z Powązek w Dniu Zadusznym (Dzień Zaduszny na Powązkach w Warszawie)", 1888, gwasz, tusz na papierze, 33,5 x 25,6 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Chłopi przed kościołem (Przed kościołem)", 1890, pióro, tusz, gwasz na brystolu, 33,4 x 25,6 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Żyd z koszem (Żyd tragarz)", 1887, olej na płótnie, 29,2 x 24,6 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Autoportret Krajobraz z okolic Kazimierza Lubelskiego Targ na jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie

"Autoportret", olej na płótnie, 61,5 x 44 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Krajobraz z okolic Kazimierza Lubelskiego", 1891, olej na płótnie, 56 x 68,5 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
"Targ na jarzyny na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie", 1888, olej na płótnie, 82 x 108 cm, Muzeum Narodowe, Poznań

Ulica w Madrycie Akt męski stojący Martwa natura z ceramiką

"Ulica w Madrycie", 1916-18, olej na płótnie, 72,5 x 60 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Akt męski stojący", pióro, tusz na papierze, 35,2 x 25 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Martwa natura z ceramiką", 1907, olej na płótnie, 65,5 x 52,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa


Dzieła artysty w Pinakotece – Galerii Malarstwa Polskiego
Obrazy malarza w portalu malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Pankiewicz
Notka o artyście w encyklopedii INTERIA.PL

Uzyskane ceny na prace artysty w AGRA-ART

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ