Józef Pankiewicz.........(4)
(Lublin 29 listopada 1866 - La Ciotat, Francja 4 lipca 1940)
Był w 1884-85 uczniem W. Gersona i A. Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 1885-86 studiował w Akademii petersburskiej, w 1889 był w Paryżu, 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie. Początkowo malował pod wpływem A. Gierymskiego realistyczne sceny rodzajowe. Zapoznawszy się w Paryżu z dziełami impresjonistów, wprowadzał w swych obrazach rozjaśnioną gamę barwną i efekty fakturalne, przechodząc w końcu do czysto impresjonistycznych pejzaży. W pewnym okresie ulegał wpływowi symbolizmu, tworząc nastrojowe nokturny i subtelne portrety. Później korzystał z doświadczeń fowistów i kubistów, nawiązywał też do tendencji klasycyzujących w sztuce europejskiej. Przy różnorodności poszukiwań tworzył dzieła harmonijne, oparte przede wszystkim na kolorze, będące wynikiem połączenia wrażliwości malarskiej z dużą kulturą i wiedzą teoretyczną. Utalentowany grafik, miał wybitne osiągnięcia w akwaforcie. W 1906-13 i od 1923 był profesorem Akademii krakowskiej; 1925-37 kierował filią Akademii w Paryżu. Jego liczni uczniowie, skupieni w tzw. Komitecie Paryskim (stąd kapiści, od skrótu KP), przyczynili się do ukształtowania postimpresjonistycznego koloryzmu w Polsce. [*]

Portret Feliksa Jesieńskiego Japonka Portret pani Oderfeldowej z córką (Dama z dzieckiem)

"Portret Feliksa Jesieńskiego", 1908, olej na płótnie, 115 x 85 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
"Japonka", 1908, olej na płótnie, 200 x 94 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
"Portret pani Oderfeldowej z córką (Dama z dzieckiem)", 1899, olej na płótnie, 125,5 x 90 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa

Portret Adama Maksymiliana Oderfelda Portret Henryka Jasieńskiego jako dziecka (Portret dziecka) Portret matki

"Portret Adama Maksymiliana Oderfelda", 1902, olej na płótnie, 71 x 100,5 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Portret Henryka Jasieńskiego jako dziecka (Portret dziecka)", 1895, olej na płótnie, 44 x 37 cm, Muzeum Lubelskie, Lublin
"Portret matki", 1900, olej na płótnie, 59 x 44,5 cm, Muzeum Narodowe, Kraków

Portret Wandy Kułakowskiej Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą Droga w Kazimierzu nad Wisłą

"Portret Wandy Kułakowskiej", ok. 1906-07, olej na płótnie, 76,5 x 51 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą", 1892, olej na płótnie, 61 x 45,5 cm, Muzeum Narodowe, Poznań
"Droga w Kazimierzu nad Wisłą", 1890, olej na płótnie, 56 x 47 cm, Muzeum Śląskie, Katowice


Dzieła artysty w Pinakotece – Galerii Malarstwa Polskiego
Obrazy malarza w portalu malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Pankiewicz
Notka o artyście w encyklopedii INTERIA.PL

Uzyskane ceny na prace artysty w AGRA-ART

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ