Józef Pankiewicz.........(1)
(Lublin 29 listopada 1866 - La Ciotat, Francja 4 lipca 1940)
Był w 1884-85 uczniem W. Gersona i A. Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 1885-86 studiował w Akademii petersburskiej, w 1889 był w Paryżu, 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie. Początkowo malował pod wpływem A. Gierymskiego realistyczne sceny rodzajowe. Zapoznawszy się w Paryżu z dziełami impresjonistów, wprowadzał w swych obrazach rozjaśnioną gamę barwną i efekty fakturalne, przechodząc w końcu do czysto impresjonistycznych pejzaży. W pewnym okresie ulegał wpływowi symbolizmu, tworząc nastrojowe nokturny i subtelne portrety. Później korzystał z doświadczeń fowistów i kubistów, nawiązywał też do tendencji klasycyzujących w sztuce europejskiej. Przy różnorodności poszukiwań tworzył dzieła harmonijne, oparte przede wszystkim na kolorze, będące wynikiem połączenia wrażliwości malarskiej z dużą kulturą i wiedzą teoretyczną. Utalentowany grafik, miał wybitne osiągnięcia w akwaforcie. W 1906-13 i od 1923 był profesorem Akademii krakowskiej; 1925-37 kierował filią Akademii w Paryżu. Jego liczni uczniowie, skupieni w tzw. Komitecie Paryskim (stąd kapiści, od skrótu KP), przyczynili się do ukształtowania postimpresjonistycznego koloryzmu w Polsce. [*]

Topole / Krajobraz ze snopkami Przy lampie Pejzaż z kościołem i cyprysami (krajobraz śródziemnomorski)

"Topole / Krajobraz ze snopkami", ok. 1912, olej na płótnie, 60 x 72 cm, Muzeum Narodowe, Kielce
"Przy lampie", 1893, olej na płótnie, 44 x 37 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa
"Pejzaż z kościołem i cyprysami (krajobraz śródziemnomorski)", ok. 1914, olej na tekturze, 20 x 19,7 cm, Muzeum Narodowe, Kielce

Martwa natura z cynowym dzbanem Łodzie w porcie Saint-Tropez Tulipany w wazonie

"Martwa natura z cynowym dzbanem", ok. 1909, olej na płótnie, 40,5 x 31 cm, Muzeum Narodowe, Kielce
"Łodzie w porcie Saint-Tropez", 1908-09, olej na płótnie, 40,5 x 59,5 cm, własność prywatna
"Tulipany w wazonie", ok. 1920, akwarela, ołówek na papierze, 58 x 43,8 cm, własność prywatna

Dziewczynka w czerwonej sukience II (Portret Józefy Oderfeldówny) Autoportret w kapeluszu Autoportret w swetrze

"Dziewczynka w czerwonej sukience II (Portret Józefy Oderfeldówny)", 1897, olej na płótnie, 38 x 45 cm, Muzeum Narodowe, Kraków
"Autoportret w kapeluszu", 1927, olej na płótnie, 74 x 61 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
"Autoportret w swetrze", 1933, olej na płótnie, 60 x 48 cm, Biblioteka Polska, Paryż


Dzieła artysty w Pinakotece – Galerii Malarstwa Polskiego
Obrazy malarza w portalu malarze.com

Życiorys malarza w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Pankiewicz
Encyklopedia PWN
Notka o artyście w encyklopedii INTERIA.PL

Uzyskane ceny na prace artysty w AGRA-ART

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ