Roman Sielski
(Sokal 1903 - Lwów 1993)
Studiował początkowo w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych u L. Podhorodeckiego we Lwowie i w Państwowej Szkole Przemysłowej u K. Sichulskiego, 1922-27 w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, J. Pankiewicza i F.S. Kowarskiego. Spędził kilka lat we Francji, kontynuując studia. Malował pejzaże, martwe natury, widoki morskie, kompozycje figuralne, wnętrza. Studia z natury - przedmiotów, postaci ludzkiej, zwierząt - będące punktem wyjścia, poddawał stylizacji i nieznacznej deformacji w kierunku realizmu magicznego, owianego poetyckim nastrojem kontemplacji. Po doświadczeniach z faktorealizmem zwrócił się ku koloryzmowi. Był czlonkiem zrzeszenia "artes" i jego pierwszym przewodniczącym. [*]

Pejzaż morski. Port z dopływającym statkiem    

"Pejzaż morski. Port z dopływającym statkiem", 1931, Muzeum Narodowe, Warszawa


Obrazy malarza w portalu malarze.com

Uzyskane ceny na prace artysty w AGRA-ART


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ