Marta Lipowska

Marta Lipowska. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, dyplom w 2003 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego. Malując buduje przestrzeń obrazu za pomocą plam barwnych. Postacie na obrazach są właśnie takimi plamami, równie ważnymi dla kompozycji, jak np. fragment ściany. Za pomocą koloru tworzy też nastrój obrazów, który stanowi największą siłę ich oddziaływania. W 2008r. znalazła się w rankingu najbardziej obiecujących polskich artystów do 35. roku życia portalu Kompas Młodej Sztuki.

„ [...] Analityczna plama barwna bowiem oddaje strukturalność świata. Uogólnienie rzeczywistości tylko do jednej formuły to bezprawna generalizacja. Syntetyczny kształt w malarstwie jest ramą, z której wydobywa się struktura (analityczna plama barwna). W tym miejscu, kończąc, chciałbym przywołać malarstwo artystki, której twórczość i wrażliwość są światłem na mojej drodze rozważań, są też światłem - spełnioną nadzieją dla współczesnego malarstwa. Mam na myśli malarstwo Marty Lipowskiej, będące syntezą (nową jakością) dokonań impresjonizmu, ekspresjonizmu i koloryzmu, oraz w którym pięknie i logicznie zanalizowana plama barwna, wydobywająca się z syntetycznej formy mówi o złożoności rzeczywistości, ale także wyraża poetyckość świata. Ta twórczość przywraca wiarę w to, że sztuka to ars longa.” (Rafał Witkowski, historyk sztuki i krytyk sztuki, plastyk)

[więcej]

Obrazy Marty Lipowskiej można zamówić pisząc do nas pod adres galeria.artyzm@gmail.com

Droga II Marina XXVIII Ogrody IV

"Droga II", 2020, olej na płótnie, 60 x 50 cm, własność prywatna
"Marina XXVIII", 2020, olej na płótnie, 30 x 40 cm, NA SPRZEDAŻ
"Ogrody IV", 2020, olej na płótnie, 20 x 20 cm, na sprzedaż

Ogrody Nowe miejsca Dobry piesek

"Ogrody", 2020, olej na płótnie, 20 x 20 cm, własność prywatna
"Nowe miejsca", 2019, olej na płótnie, 50 x 60 cm, własność prywatna
"Dobry piesek", 2020, olej na płótnie, 40 x 30 cm, NA SPRZEDAŻ


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ