Lucjan Wędrychowski
(Maciejowice 1854 - Węgry (?) 1934)
Studiował w Krakowie prawo, a w latach 1879-80 kształcił się u F. Szynalewskiego i I. Jabłońskiego w krakowskiej SSP. Przez sześć następnych lat przebywał w Monachium, pobierając nauki w pracowniach A. Strähubera i A. Wagnera. W 1887 r. powrócił do krakowskiej uczelni, na Oddział Kompozycyjny J. Matejki. Od 1886 brał udział w wystawach krakowskich. W 1900 r. wyjechał na stałe na Węgry do Alsó-Olsva.
Był malarzem scen religijnych, rodzajowych i alegorycznych. Wykonał prawdopodobnie freski w kościele Kolegium Szkoły Pijarskiej w Międzyrzeczu Koreckim (A. Moszyński).

Na zesłaniu Znachor  

"Na zesłaniu", olej na płótnie, 108 x 238 cm, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole
"Znachor", 1895, olej na płótnie, 112 x 160,5 cm, Muzeum Narodowe, Kraków


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ