Marcin Jabłoński
(Głogów k. Rzeszowa 1801 - Lwów 19 lutego 1876)
Uczył się malarstwa w pracowni nieokreślonego lwowskiego malarza cechowego, następnie studiował malarstwo w galeriach Krakowa, Warszawy i Wiednia. W roku 1820 osiadł we Lwowie, gdzie wkrótce zdobył duże powodzenie jako portrecista. Pracował również dla kościołów, szczególnie lwowskich, malując i odnawiając zarówno obrazy ołtarzowe, jak i polichromie. W 1848 roku otrzymał koncesję na prowadzenie zakładu litograficznego i zaniechał wtedy tej twórczości malarskiej. W roku 1863, utraciwszy żonę i dwóch synów w powstaniu styczniowym, sprzedał zakład i wyjechał ze Lwowa wykonując prace restauratorskie dla potrzeb kościołów i cerkwi. Na krótko przed śmiercią powrócił do Lwowa.
Portrety Jabłońskiego, których namalował jakoby około 1600, cieszyły się dużym wzięciem u współczesnych. Zbliżone stylistycznie do typu wiedeńskiego biedermeieru, odznaczały się trafnym uchwyceniem podobieństwa modela i dokładnością opracowania szczegółów. Niektórym jego portretom zarzucano oschłość ujęcia, która odpowiadała jednak ówczesnym trzeźwym wymogom mieszczańskiej lub urzędniczej klienteli. Obrazy Marcina Jabłońskiego znajdują się w następujących muzeach: Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Ermitaż w St. Petersburgu, Lwowska Galleria Obrazów, Muzeum Sztuki Ukraińskiej we Lwowie.

Dziewczyna ze śniadaniem na tacy Portret Leona Jabłońskiego, syna artysty Portret dziewczynki z książką

"Dziewczyna ze śniadaniem na tacy", olej na płótnie, 93 x 79 cm, Lwowska Galeria Sztuki, Lwów
"Portret Leona Jabłońskiego, syna artysty", olej na płótnie, 63 x 52 cm, Lwowska Galeria Sztuki, Lwów
"Portret dziewczynki z książką", olej na płótnie, 67 x 53 cm, własność prywatna

Portret młodej kobiety Tadeusz Kościuszko Portret kobiety

"Portret młodej kobiety", 1828, olej na płótnie, 64 x 48 cm, własność prywatna
"Tadeusz Kościuszko", 1827, olej na płótnie, 55,5 x 47,5 cm, własność prywatna
"Portret kobiety", 1827, olej na płótnie, 64 x 48 cm, własność prywatna


SKLEP
ENGLISH VERSION | GALERIA


PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ
     
PRACE ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH NA SPRZEDAŻ